Nyírbogát Nagyközség

Díjeső hullott Nyírbogátra

Nyírbogát - Helyi „sztárokban” is bővelkedett a közelmúltban rendezett Bogáti Forgatag, számos elismerés tanúskodik erről.

Bár a legnagyobb közönséget vitathatatlanul a szabadtéri színházi előadás és a legendás Apostol együttes koncertje vonzotta színpad elé az idei nyírbogáti rendezvényen, sokan tapsoltak elismeréssel az 5. Bogáti Forgatag második napjának délutánján is, amikor a település első embere, dr. Simon Miklós polgármester elismeréseket adott át azoknak a helyi „legendáknak”, akik munkásságukkal sokat tettek, illetve tesznek a nagyközség felvirágoztatásáért.

A képviselő-testület határozata alapján Vadon Sándor vihette haza a Nyírbogát Nagyközségért Emlékérem díjat a község fejlesztése érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért. Sanyi bácsi – ahogy legtöbben szólítják – kezdetben a Portaközponti kábelüzemben, majd az óbudai hagyárban dolgozott betanított lakatosként. Onnan került a nyírbátori Statisztikai Hivatalhoz, végül nyugdíjazásig a községi szeszfőzde vezetője volt. Nyírbogátért a sport terén anyagilag és erkölcsileg is sokat tett – önzetlenül és eredményesen: a kézilabdás lányok osztályozót játszottak Budapesten, a fiúk feljutottak a megyei első osztályába. A futball csapat a megyei elsőben rúgta a bőrt, illetve több szakosztály is működött az elnöksége alatt. 

Ponkházi Béláné is a község fejlesztése érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért érdemelte ki az emlékérmet. Erzsike néniről kiderült: Kisvárdán született 1941-ben, édesanyja szülésznő, édesapja jegyző volt. 1959-től a helyi általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig. 1962-ben kötött máig tartó házasságot Ponkházi Béla tanár úrral. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, többször kapott jegyzőkönyvi dicséretet, valamint elnyerte a „Kiváló Munkáért” kitüntetést is! Az oktatás mellett a nevelést is fontosnak tartotta, „Arany okleveles” bábcsoportja volt, tevékenységét „A szociális kultúráért” díjjal ismerték el.

A néhai Radványi Istvánné kiemelkedő közéleti munkásságáról sem feledkezett meg a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a szakgyógyszerész asszony posztumusz Nyírbogát Nagyközségért Emlékérem díjat kapott. Radványi Istvánné idén májusban hunyt el, 42 éven keresztül vezette a település gyógyszertárát. Judit néni 1968-ban lett szakgyógyszerész. Ugyanezen esztendőben mondta ki a boldogító igent Radványi Istvánnak, házasságukból két gyermek született: Judit és Enikő. Mindketten édesanyjuk mellett dolgoztak a gyógyszertárban. 2009. áprilisban Radványi Istvánnét gyógyszerész doktorrá nyilvánították.

Bákonyi János élete munkásságáért kapta a Nyírbogát Nagyközség Legidősebb Polgára elismerést. János bácsi 1908-ban született Bogáton, a kecskeméti kertészképző után bevonult katonának, és a keleti fronton szolgált fogságba eséséig. Hazatérte után a családi birtokon dolgozott, majd agronómusként a kislétai, az encsencsi és a mátészalkai gépállomáson tevékenykedett. 1956-tól 1960-ig a nyírbátori járás kertészeti felügyelője volt, később a Rákóczi Termelőszövetkezet főkertésze. Mindig nagy érdeklődéssel figyelte a régi tárgyakat, és kedvet kapott gyűjtésükhöz. Lakása valóságos múzeum. Nyugdíjazása után rajzolgatni és festeni kezdett, képein gyakran elevenedik meg a falusi élet és a természet, jelenleg is aktív művész.

Bronz érmesek lettek

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérme elismeréseket Kozma Péter, a megyei közgyűlés alelnöke adta át a kitüntetetteknek. Bronz (emlék)érmes lett Bagaméri Árpád, aki közel négy évtizeden végzett elismerésre méltó érdekvédelmi szolgálatot az ipargazdaságban. Árpád 1948-ban született Nyírbogáton, a hetvenes évektől kisiparosként, majd vállalkozóként kereste kenyerét. 1986-ban a Nyírbátori Ipartestület elnökévé, a megyei elnökség tagjává és országos küldötté választották iparostársai, mely tisztségeket ma is betölti. 1990-től tagja a nyírbogáti önkormányzat képviselő-testületének, munkáját az alábbi kitüntetésekkel ismerték már el: Kiváló kisiparos, Aranykoszorús mester, IPOSZ-díj, Kézművességért emléklap.

Gyarmati Lászlóné óvodapedagógus másfél évtizedes, a gyermekvédelemben kifejtett példamutató munkája elismeréseként vehette át a bronz emlékérmet. Több mint húsz évet dolgozott a nyírbátori óvodában, 1995-ben a megyei Gyermekvédelmi Központban folytatta munkáját. Jelenleg is gyerekekkel foglalkozik, az állami gondozásban lévőket igyekszik segíteni a társadalomba való beilleszkedésben, illetve a vér szerinti családjukhoz való visszakerülésben. Azonban nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek sorsa is foglalkoztatja: három éve abból a megfontolásból vállalta képviselői munkáját, hogy segítse a bogáti emberek mindennapjait.

- Palicz István -