Nyírbogát Nagyközség

Megemlékezés és koszorúzás Nyírbogáton

 Nyírbogát Önkormányzata is egyik legjelentősebb eseményeként tartja számon az l848-as forradalmat, amely a ma emberének a nemzeti öntudat, a szabadságvágy és a kitartás jelképe, mely több mint másfél évszázad távlatából is maradandó értékeket hordoz, és irányt mutat.

 Nyírbogát polgárainak is mélyen ható üzenete volt március idusának, ezért a hagyományoknak megfelelően március 15-én délután ünnepi megemlékezést tartottunk a Művelődési Ház Nagytermében. Ünnepi beszédet mondott dr. Simon Miklós polgármester, országgyűlési képviselő. Beszédében - visszaemlékezve - szólt arról, hogy mit jelentett az elmúlt időszakokban kiállni a nemzetért, s rámutatott, hogy a mai nemzedékünkének másfajta nehézségekkel kell szembenézni, mint elődeinknek.

 

"A mi március tizenötödikénken, a szabadságért nem idegenerőkkel kell megküzdenünk. Nekünk a gazdasági szabadságunkért, aminket gúzsba kötő adóssággal kell megküzdenünk. Ezért ma az összetartás, a kitartás, ahhoz kell, hogy legyőzzük azt a nyomasztó adósságot, amely láncra köt bennünket, amely miatt nem tudjuk magunkat szabadnak érezni. Kiállni a nemzetért, ezért ma következetes, szívós és összetartó munkát jelent. Számunkra a nehézségeket az örökölt adósság, a sikert a talpra állás jelenheti. A mi nemzedékünk sikere lehet azonban, hogy húsz évvel a rendszerváltás után végre új fejezetet nyithatunk Magyarország történelmében, lezárhatunk egy átmeneti, bizonytalan és sikertelen korszakot. Új fejezetet nyithatunk, amely - reményeink szerint - egy összetartó, sikeres, öntudatos Magyarországé.

 Kivételes pillanat, hogy a választóvonalat ma mi magunk, szabadon és függetlenül az új alkotmánnyal jelölhetjük meg. A mi nemzedékünk sikeres lehet tehát, hogy visszaadjuk az országnak az önrendelkezés szabadságát, megszabadítjuk az országot a nyomasztó terhektől, és a mi sikerünk lehet, hogy a gyermekeink számára egy olyan lelkében, államában, működésében megújult Magyarországot adunk át, amelyeknek nem kell félnie a bizonytalanságtól, a kiszolgáltatottságtól, és a mi sikerünk lehet, hogy egy olyan Magyarországot teremtünk, amely minden tekintetben szabad."

 Az ünnepi beszéd után színvonalas műsor keretében idézték fel a Napközi Otthonos Óvoda óvodásai és a Vántus István ÁMK diákjai az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A Nyugdíjas Egyesület tagjai forradalmi dalokkal, szavalatokkal tovább emelték rendezvényünk színvonalát. Az ünnepség után a jelenlévők átvonultak a Béke téri emlékműhöz, ahol Képviselő - Testület tagjai, az intézményvezetők és a helyi egyházak képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit, és fejet hajtottak az ünneplő közösséggel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt!!