Évzáró vizsgakoncert Nyírbogáton

Találatok: 2524

 

 

 2011. május 27-én a Nyíri Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola növendékei és a néptánc oktató pedagógusok évzáró vizsgakoncertet tartottak. A növendékek osztályonként mutatkoztak be. A kisebbek a játékok elsajátítása során megismertették a táncok alapvető mozdulatait, ők népi játékokat, ugrós táncokat mutattak be.
A 4. osztályos gyerekek már jellegzetes tánctípusokkal lakodalmast adtak elő. A legidősebb növendékek vizsgákra készített koreográfiák bemutatásával színpadi rutint szerezhettek, ők mezőföldi ugrós táncot mutattak be - tájékoztatta lapunkat Gulyás Jánosné művelődés szervező.


 Vizsgakoncert tapsviharral

 A gyerek egészséges személyiségfejlődéséhez, személyiségének alakulásához, sokban hozzájárulhat a művészeti oktatás, ahol a tanulók kiélhetik kreativitásukat, sikerélményhez jutnak a  benne rejlő képességek kibontakoztatásával. A művészetoktatás biztos alapot ad a későbbi táncok bonyolultabb, összetettebb motívumainak elsajátításához. A táncok ismerete mellett, a színpadi előadásmód fejlesztése is már fontos feladatukká válik.

 A táncok tanulása mellett, fontos szerepe van a csoport kohéziónak is, hogy egy összetartó, jó közösséget tudnak kialakítani egymással  táncosaink. A népművészet oktatása során, környezetünk megismertetésével és ápolásával, múltunk értékeinek, hagyományainknak megőrzésével, a nyírbogáti iskolánk is  szerepet kíván vállalni a gyermekek identitásának formálásában, kulturális sajátságaink megtartásában.

 A vizsgakoncerten a Művelődési Ház Nagyterme zsúfolásig megtelt. A gyerekek szorgalmas felkészülése, kitartó munkájuk meghozta a sikert. Az előadásokat tapsvihar követte. A színvonalas vizsgaelőadást a néptánc oktató pedagógus páros tánca zárta. Egy élmény volt a vizsgakoncert.

 Gulyás Jánosné