Nyírbogát Nagyközség

Elsőáldozók a Nyírbogáti Római Katolikus kistemplomban

http://www.szon.hu/elsoaldozok-a-nyirbogati-romai-katolikus-kistemplomban/1989124

 

 

Nyírbogát - A hagyománynak megfelelően május 20-án a Nyírbogáti Római Katolikus Kistemplomban elsőáldozást tartottak.


 

Az elsőáldozók az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszik magukhoz. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni. Nyírbogáton a Római Katolikus kistemplomban áldozócsütörtök utáni vasárnap kilenc nyírbogáti gyerek (Mocsár Boglárka, Mocsár Máté, Bákonyi Mercédesz, Papp Zsolt, Morong Gergely, Jánszki Eszter, Dibáczi Dorián, Császár László, és Szakály Tamás ) áldozott először. Többen már ebben a templomban kapták meg a keresztség szentségét. A gyermekek sok-sok tanulással, gyakorlással, izgalommal, énekkel, verssel készültek a nagy ünnepre. A kis hittanosokat Horváth János atya (plébános, címzetes kanonok) által jutottak a szentgyónás és a szent áldozás szentségéhez, valamint Ő segítette lelki felkészülésüket is. Az elsőáldozó gyerekek ígéretet tettek, hogy mindennap imádkoznak, vasárnaponként misére járnak és gyakran fognak áldozni, rendszeresen gyónni, s mindig jók lesznek, és igyekeznek másoknak sok örömet szerezni, kedves gyermeke lenni a mennyei Atyának, jó testvére embertársainak, hogy eljuthassanak az ÖRÖK ÉLETRE.

 

A gyerekek verssel köszöntötték a szüleiket, melyből egy részlet így hangzik:

 

„Jó szüleink annyi sok jót kaptunk tőletek, nem is tudjuk hálás szívünk, hogy köszönje meg. Soha szebbet, soha többet nem adhattatok, mint a lelkünk gazdagságát, mint e szép napot. Bűn veszélyét elkerülni úgy segítsetek, járni tiszta életúton úgy vezessetek, hogy ne kelljen bús szívekkel sírva sírnotok, jaj mivé lett kis fiatok, édes lányotok. Hálaképpen földi jókat még nem adhatunk, lelki jókban százszorosan gazdagok vagyunk. Jézusunk, most jó barátunk, szépen kérjük őt: áldjon meg a két kezével drága jó szülők!

 

Azért osztottuk meg ennek a szép versnek néhány sorát a kedves olvasókkal, mert reméljük, hogy mások is tudnak épülni belőle. Az első áldozó gyerekek részére kívánjuk, hogy minél többször legyen részük ebben a fantasztikus találkozásban Jézussal!

 

Az elsőáldozók pünkösdhétfőn egy közös kirándulásra is készülnek.

 

Gulyás Jánosné