Nyírbogát Nagyközség

Megemlékezés Nyírbogáton

Madách Imre: Az aradi sírra
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljatok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Ím sírotokra emlékkő se jut.”

Nyírbogát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13 aradi vértanúra, és az első felelős magyar kormány vezetőjére, Batthyány Lajosra emlékeztek a nyírbogáti polgárok is 2012. október 6-án. Dr. Simon Miklós Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának polgármestere csendes megemlékezésre hívta a lakosságot a Béke téri emlékműhöz. A megemlékezés Terdik Mihály parochus Damjanich János imájának felolvasásával kezdődött,

 

„….Oltalmazd meg, Mindenható,
az én különben is szerencsétlen
hazámat a további veszedelemtől! …”,

 

majd parochus úr a helytállás fontosságára hívta fel a figyelmet. „A mai világból kivesztek a követendő példaképek szeretném, ha őrájuk felnézhetnénk, és mindenki helyt állna ebben az országban. Igazságban, küzdelemben, harcban és a szeretetnek és az áldozatnak a képviseletében.

 

Szerencsi Imre református lelkész a 90. zsoltár szavaival köszöntötte a megemlékezőket.

 

„Tebenned bíztuk eleitől fogva” ez a központi üzenete ennek a zsoltárnak, amely a magyarságnak egy nagyon fontos zsoltára. A zsoltár fontos üzenet, hogy legyen testvér a magyar a magyarnak.

 

Dr. Simon Miklós Nyírbogát polgármestere, országgyűlési képviselő úr szerint mindenképpen példát kell vennünk a 48-as szabadságharc hőseinek hazaszeretetéről és kitartásáról. A hazaszeretet és a kitartás az példamutató volt minden magyar számára. Így nekünk is minden évben többször fel kell ezt idézni, mert egyre jobban kiveszik belőlünk ez az érzés.

 

A rendezvény végén a képviselő testület tagja, az intézmények vezetői és az egyházak képviselői koszorút helyeztek el az emlékműnél és közösen elénekelték a magyar és székely himnuszt, majd valamennyi résztvevő elhelyezett egy-egy mécsest az emlékműnél.