Nyírbogát Nagyközség

Trianonrai emlékeztek Nyírbogáton

 

 „Egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték,

vagy ha aláírt – késsel a torkán – egy végzetes békeszerződést.

Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja.

Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás…”

 

1920. június 4-én a Versailles-i Kis-Trianon palotában, immáron 94 éve az I. világháború győztes hatalmai ránk kényszerítették megalázó békediktátumukat, s aláírták azt a békeszerződést, amelynek következményeként Magyarország elveszítette területének több mint kétharmadát, és ezzel együtt lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Ezzel a magyar nép évezredes történetének legsúlyosabb, máig ható traumáját élte át.  Kevés olyan ország van, mint Magyarország, aki ilyen traumát túl tudott élni. Ebből az alkalomból tartott megemlékezést - Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata, valamint a település lakossága  2014. június 03-án 17:00 órától a Béke téren, a TRIANONI emlékkopjafánál. Dr. Simon Miklós, településünk polgármestere, országgyűlési képviselő az emlékező beszédében fontosnak tartotta hangsúlyozni azt, hogy  tudatosítani kell az emberekben, mi is történt a Trianoni palotában. Ez a nap gyásznap, az emlékezés és a tanulságok történelmi levonása.  Ez a nap is azt demonstrálja, hogy a magyarságnak szüksége van összetartó életerejére, s függetlenül attól, hogy ki milyen politikai érzelmű, - amikor az ország érdekeiről van szó, nem egymással kell harcolni, -  hanem kötelességünk az ország érdekeiért kiállni. Hazaárulással ér fel az, amikor Brüsszelben szocialista európai parlamenti képviselők nem az ország érdekeit tartják szem előtt. A Nemzeti Kormány minden tőle telhetőt megtett a trianoni tragédia következményeinek enyhítésére, hiszen még az Országgyűlés megalakulása előtt elfogadták az állampolgárságról szóló törvényt. Azóta 160 ezer határon túli magyar kérelmezte, hogy közjogilag is ehhez a nemzethez tartozhasson. A legfontosabb, hogy az alaptörvényben is rögzítésre került: Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarokért, hiszen egy magyar nemzet létezik.

Az emlékező beszédet a Vántus István Általános Iskola 6 – 7. osztályos tanulóinak színvonalas műsora követte, majd Szerencsi Imre református lelkész a 80. zsoltár válogatott verseit, Terdik Mihály parochus úr Babits Mihály „Miatyánk”című versét olvasta fel.  Az  emlékező polgárok ezen gyásznapon közösen imádkoztak Hazánkért és az elszakított nemzetrészek magyarjaiért.  A képviselő-testület tagjai, az intézmények vezetői és az egyházak képviselői koszorút helyeztek el a Trianoni emlék-kopjafánál, fejet hajtva azok előtt, akik magyarságukért hátrányt szenvedtek, vagy életüket áldozták nemzeti önazonosságuk vállalásáért.

KÉPEK