Nyírbogát Nagyközség

Egyházak - Baptista Egyház

 

Galéria

 

A Baptista Egyház hírei

Hálaadó ünnepséget tartottak a nyírbogáti Baptista gyülekezetben

 

 

 

 

 

Elérhetőség:

Kossuth u. 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babtista Egyház

 

Kik a baptisták? A kétezer éves kereszténység törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkeztek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek.

A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.

Nyírbogáton közel 100 éve él baptista gyülekezet. Gyülekezetünk része a Magyarországi Baptista Egyháznak. Mint evangéliumi szabadegyházak, valljuk az ö n k é n t e s és tevékeny gyülekezeti tagság elvét.

Mint baptisták, szeretnénk Isten segítségével a hitüket komolyan vevő, gyakorló keresztények lenni. Ragaszkodunk a Szentírás igazságaihoz.

Fontos számunkra a megtérés evangéliumának hirdetése. Az, hogy az ember felismert és megvallott bűneit ha megvallja és elhagyja, Istentől bűneire bocsánatot kap. A meg nem bánt és meg nem vallott bűn elválaszt Istentől. Tudatosan, személyesen döntünk arról, hogy az életünket Istennel éljük. Döntésünket, Istenhez való tartozásunkat teljes víz alá merítéssel – a bemerítéssel – pecsételjük meg.  

Gyülekezetünk kis létszámú. Jelenleg tizenkilencen vagyunk. Vasárnap délelőtt 11 órakor, délután 16 órakor tartunk összejövetelt, istentiszteleti alkalmat.  Hét közben szerdai napon bibliai óra keretén belül tanulmányozzuk Isten igéjét. Mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel ezekre az alkalmakra, aki vágyik Istennel rendezni az életét.

Soha ne felejtsd el, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János 3:16