Nyírbogát Nagyközség

Egyházak - Görög Katolikus Egyház

 

Esperesi találkozó

 

50 éves jubileumi ünnepség

 

Család - csoda

 

Nyírbogáti Hierotheosz nap
 

 Márciusi hírek

 

 

Elérhetőségek:

Kossuth u. 15.

286-262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görög Katolikus Egyház

Előzmény: 1929-ben a görög és római katolikus hívek állami támogatással építettek egy iskolakápolnát szolgálati lakással együtt a Kossuth út és a Deák Ferenc út sarkára.

Ebben az épületben hétköznap a gyerekek tanultak vasár- és ünnepnap pedig istentisztelet volt. / 1963-2002. novemberéig Községi Könyvtárként működött, 2002-ben visszakapta az egyház és újra felszentelték kápolnának. / 1950-es években elindult  az államosítás az egész országban, így Nyírbogáton is. Előbb - utóbb biztos voltak abban , hogy a Katolikus Kápolnát is államosították fogják. 1954-ben a Görög Katolikus egyház kapott ajándékba egy telket Palóczi Péter református vallású hívőtől . Az egyházközösség ezek után nagyon szeretett volna erre a telekre egy templomot építeni. Ez az óhaj abban az időben szinte lehetetlen volt. Dr Hudáky Aladár esperes úr, nyírbátori paróchus látta el a nyírbogáti híveket. Ő szorgalmazta és járt utána az építkezéshez szükséges iratoknak. Több kérelem elutasítása után hozzákezdtek egy kántori lakás építéséhez. Az akkori püspök atya, Dr. Dudás Miklós támogatta az ügyet és nagyon szerette volna ha minél hamarabb Nyírbogáton is megépülhetne egy szép templom. 1958-ban kezdődtek el  a munkálatok. Az elkészült templomot 1959 november 21-én  szentelte fel Rajkovits István püspöki helynök fényes papi aszisztenciával és a hívek sokaságával. Ettől fogva itt végezték a szertartásokat a görög és római rítus szerint. 2002 Szeptember 1-én önálló egyházközösséget alapított a Főpásztor. Első lelkészének, parókusának Terdik Mihályt nevezte ki. Aki fő feladatának kapta a közösségi élet megszervezését, a hitélet fellendítését és a lelkészi lakás fölépítését.  A nagy összefogás eredményeként 2004-ben és 2005-ben elkészült a parókia, amelyben helyet kapott egy iroda közösségi teremmel továbbá egy szolgálati lakás. 2005 agusztus 22-en Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök úr megáldotta és fölszentelte a hívek összefogásával felépült épületegyüttest. Azóta a lelki élet folyamatosan fejlődik, színes és gazdag programok szervezésével próbálja bevonni híveit az Isteni titkokba. 2007 április 29-én a Hajdúdorogi Katolikus gimnázium énekkara vendégszerepelt a katolikus templomban a hívek nagy örömére. 2007 jún. 17.-én 9 gyermek vette magához először az eucharisztiát azaz az oltáriszentséget.

Az egyházközösség törekszik megtartani híveit, őszi hagyományait, szép szertartásait az ünnepek méltóságát, s ezekből kíván továbbítani kincseket a jövő nemzedékeinek.