Nyírbogát Nagyközség

Egyházak - Református Egyház

 

Galéria

 

Partium földi buszkirándulás

 

 Konfirmáció - 2015

 Szenteste a Református Templomban

 

 Márciusi hírek

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek:

Béke tér 3.

42/286-262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyírbogáti református templom rövid története

 

A templom történetének szerkesztett változata itt olvasható

 

 A reformáció rövid idő alatt elérte községünket, s a helvét irányt vette fel. 1547-ben már lelkészi díjlevele van az itteni egyháznak. És birtokba vették a község templomát. Ez kéttornyú volt, és szükségessé vált az átépítése.

 Felhasználták tégláit, a hiányt új égetett téglákkal pótolták. 1823 április 16-án helyezték el az alapkövét. Nagy erőfeszítések árán szerezték be az alapanyagot és fuvarozták el. Az első mészszükséglet 300 hordó mész volt, amit Lagmatzról szereztek be. A templom napkeleti oldalán kezdődő gömbölyödésében helyezték el az írást. Adatai szerint a gyülekezet állománya 232 család, összesen 2000 lélek.

1824 szeptemberében már fent volt a gömb a templom tetején. A hozzájárulás parancsszerű volt, egy-egy részleg alkotásakor a hozzájárulás családonként 12 forint, máskor 4 köböl gabona. A torony észak és napnyugat közé eső szegletében van elhelyezve a másik írás. Adatok szerint: Hossza 15, szélessége 8, a torony magassága 11 öl. A lécet és egyéb faanyagot Máramarosszigeten szerezték be, és a kisvarsányi Tisza partról fuvarozták elő. Két harang volt, 4 és 2 mázsás.

 A teljesen elkészült templomot 1828. október 24-én vették használatba. Építkezéskor az istentiszteleteket egy csűrben tartották. Berendezés elkészítéséről nincs feljegyzés, jegyzőkönyvünk 1828-1846-ig nincs.

 A feljegyzések azzal a fájdalmas bejegyzéssel folytatódnak, hogy 1845 február 5-én éjjel templomrablók az úrasztali kelyheket ellopták. Majd 1864 agusztus 11-ére virradó éjjel a templom leégett. A tető, ablakok, ajtók és minden belső berendezés, még a két harang is teljesen elhamvadt. Csupán a falak állottak.

Az istentiszteleteket az üszkös falak között folytattak, rossz idő esetén pedig a fiúiskolában. 1865március 26-án elhatározzák a székek beépítését. Alájuk a gerendákat a szennyesi erdőből szerezték be, az asztalosmunkát Miklósi László készítette. 1866 május 6-án elhatározzák a torony megemelését 2 öllel. Ekkor kapja a templom a bádogtetőt is. 1916 június 19-én tomboló szélvihar lesodorja a torony bádogját megrongálja a bádogtetőt, sőt ablakokat zúzott be és sodort ki. Első segítséget a Magyarpéterlaki gyülekezet nyújtja 7 korona 80fillér értékben. A presbitérium agusztus 10-én a bádogos munka elvégzésével Wartheimer Herman balkányi bádogost bízta meg. 1934-ben belső festés volt. 1951-ben külső tatarozás és tetőjavítás céljára a gyülekezet 29,400 forintot adakozott. Belső tatarozás, csatornázás és egyéb munkálatok 1958-ban voltak végezve, összesen 70,855 forint költséggel. Az összeg önkéntes megajánlásokból gyűlt össze.

A következő külső-belső tatarozás 1983-ban volt, közel 400,000 forintos költséggel.

 Abban reménykedünk, hogy hosszabb időre rendben van templomunk, de előre nem látható dolog szertefoszlatta reménységünket.  1987 áprilisában viharos szél felszakította a torony bádogját és emiatt szükség volt a  felújítására.

 Az Állami biztosító közel 50,000 forintos kártérítési összege mellett a gyülekezet tagjainak még nagy összegű önkéntes adományával, majdnem 400,000 forintos költséggel épülhetett újjá a templom, Magi Balázs bádogos mester vezetésével, és Juhász Attila építőmérnök műszaki ellenőrzése mellett. Aki már a templom javítási munkálatainak a műszaki ellenőre is volt.

10 évvel a toronytető felújítása után 1997-ben a torony falazata annyira megromlott, hogy javítása nem volt tovább halasztható.  Egy békési vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot az állványzat nélküli javításhoz, a templom falának néhány helyen való javításához, a torony lefestéséhez és a torony belsejének újravakolásához, meszeléséhez. Mivel a torony deszkázata és a toronyba vezető lépcső is javításra, illetve cserére szorultak, rövid időn belül e munkálatokra is sort kellet keríteni. A szükséges deszka és faanyagot a nyírbátori Faipari Kft segítségével beszereztük, a munkálatokat pedig a gyülekezetben lévő mesteremberek irányításával közmunkával (szeretet munkával) elvégeztük.

Ez után sem volt megállás, hiszen a torony felőli bejárati ajtót kellett elkészíttetnünk, tetőt, csatornát javítani, majd a templom belsejét kijavíttatni, meszeltetni úgy, hogy a padokat nem mozdítottuk ki a helyükről. A szinte újjá alakuló templom belsejének további szépítésére egy asszony testvérünk értékes kézimunkákat készített és ajándékozott, mások terítőkkel gazdagították templomunkat, gyülekezetünket.

Az 1997 óta eltelt 12 év alatt az időjárás tornyunkat nagyon tönkretette, így szükséges lenne egy újbóli alapos renoválásra. De a templom tetejének festése, rozsda mentesítés is nagyon időszerűvé vált, s ezzel egy időben az alulméretezett csatornákat is cserélni kellene. Mindezek mellett ott van a templomkert parkosításának megoldása is. Ezen feladatok véghezvitele jócskán meghaladja a gyülekezet anyagi teherbíró képességét.

Nem szűnik meg azonban a remény, hogy az előttünk lévő feladatok elvégzéséhez egyszercsak hozzájutunk magasabb összegű támogatáshoz, hiszen környezetünk rendje és szépsége nem csak egy szűk közösség, hanem a település, sőt az országunk javát is szolgálja.

Ezért e jó ügyben mindazok támogatását kérjük és várjuk, akik ez ügyben bármilyen módon segíteni tudnak.