Nyírbogát Nagyközség

Nyírbogát-Kisléta településeken átadták a szennyvízberuházással érintett munkaterületeket a kivitelező számára

A „Nyírbogát-Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása” elnevezésű projekt keretén belül 2014. május 30-án átadására került a szennyvízberuházással érintett terület a kivitelezők számára. A megbeszélésen jelen voltak a Nyírbogát - Kisléta Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás és a projekt képviselőin kívül -  a közművek képviselői is. A területet a jelen lévők rendben találták, s átadták a kivitelező /SADE – Magyarország Mélyépítő Kft. és FK – Raszter Építő Zrt. /cégeknek, akik rövid időn belül megkezdik a beruházást.

 

Dr. Simon Miklós Nyírbogát település polgármestere elmondta, hogy a „Nyírbogát-Kisléta települések teljes hálózata- és a víztisztító kiépítése több mint 1,7 milliárd Ft pályázati támogatásból fog megvalósulni az Új Széchenyi  terv keretében.  Harmadik pályázatra sikerült elnyerni a beruházást, most már egy hónapon belül elkezdődik a kivitelezés. A kivitelezés során több mint 30 km szennyvízhálózat fog megépülni. Nyírbogáton 21 km, Kislétán 10 km hosszan. A szennyvíztisztító telep a két település között kap helyet.

A kivitelező a napokban vette át a munkaterületet, de ez még nem jogosítja fel őket a munkálatok elkezdésére. Az engedélyezések után indulhat a kivitelezés.

A szennyvízhálózat kiépítés bonyodalmakkal fog járni, ehhez a lakosságtól türelmet, toleranciát várunk el. A konkrét munkakezdést megelőzően lakossági fórum keretében a kivitelező egy átfogó tájékoztatás fog tartani az elkövetkezendő munkavégzésről, és az ütemtervről.  A szennyvízhálózat megépítése közös cél, mindannyiunk érdeke. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy vegyék komolyan az LTP szerződésben vállaltakat, és lehetőségük szerint a törlesztő részlet befizetését határidőre teljesíteni szíveskedjenek, ezzel segítsék elő a szennyvízberuházás megvalósítását.

 A szennyvízhálózat megépítése csökkenti a káros környezeti hatásokat, növeli a térség versenyképességét.

A beruházás a tervek szerint az év végére elkészül, majd próbaüzem következik. A projekt 2015.  áprilisában fejeződik be.

 

Nyírbogát, 2014. június 2.

 Gulyás Jánosné