Nyírbogát Nagyközség

Bölcsőde létesítése Nyírbogáton

A kedvezményezett neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde létesítése Nyírbogáton

A szerződött támogatás összege: 152 728 800 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

 A projekt tartalmának bemutatása:

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül egy 24 férőhelyes bölcsőde támogatása érdekében.

A tervezett projekt célja a növekvő lakossági igények kielégítése, családos édesanyák, a szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése.

A 100%-ban pályázati forrásból létesítendő bölcsőde a meglévő óvoda épületének telken belüli bővítésével kerül kialakításra.

A bölcsőde kialakítása a teljes körű akadálymentesítés figyelembevételével, a jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek létesítésével valósul meg, továbbá a legmodernebb energetikai szabványoknak is megfelel az épület. Az épület megépítésén kívül a projekt része a bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök, bútorok, berendezések beszerzése mind a gyermekek (pl. udvari játékok), mind a dolgozók (informatikai és kommunikációs eszközök) számára. A beruházás részeként kialakításra kerül egy 300 m² területű játszótér is az óvodától elkülönített udvarrészen. A projekt befejezését követően 5 új állás fog létrejönni. A bölcsődei szolgáltatás vállalja a szülők/hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszabb, és rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

A projekt azonosító száma:TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00050

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2018.12.31.

 

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY