Nyírbogát Nagyközség

Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton

 

  A kedvezményezett neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

 A projekt címe: Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton

 A szerződött támogatás összege: 170 941 182 Ft

 A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 Jelen pályázat célja a szociális alapszolgáltatások minőségi javítása, valamennyi fogyatékkal élő számára történő elérhetővé tétele, a minőségi munkafeltételek megteremtése. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a fenti célok megvalósítását egy új épület építésével kívánja elérni. A tervezett fejlesztés Nyírbogát település család és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátását biztosító infrastrukturális fejlesztésére irányul. Ezen három ellátási forma, egy épületben történő integrálásával valósulna meg. A projekt megvalósulásával létrejövő új épület a szolgáltatást ellátó szakemberek szorosabb együttműködését erősíti. A beszerzésre kerülő eszközök mindegyike az eredményesebb és hatékonyabb ellátást, a minőségi munkavégzést teszik lehetővé.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

 

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042

 A projekt zárásának várható időpontja: 2021.03.31.

 

 A projekt előrehaladása:

 

-        2017. június 02-án hatálybalépett a Támogatási szerződés. Ezt követően megkezdődött a projekt előkészítési szakasza, melynek során kiválasztásra került a projektmenedzsmenti, a tervezési, a kommunikációs feladatokat ellátó, valamint a közbeszerzési eljárást lefolytató szolgáltató.

 

-        2017. augusztus hónapban az elkészült engedélyezési szintű tervdokumentáció alapján megindításra került az építési engedélyezési eljárás

 

-        2017.09.27-én jogerőre emelkedett az építési engedély

 

-        2017. október hónapban elkészültek a kiviteli tervek

 

-        2017. december - 2018. január hónapban lefolytatásra került az építési kivitelezési feladatok tárgyában kiírt a közbeszerzései eljárás. Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel a legalacsonyabb ajánlattételi ár jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló támogatás összeget.

 

-        2018. március hónapban forrásráemelési kérelem került benyújtásraa kivitelezéshez szükséges többletköltségek finanszírozása érdekében

 

-        2019. június hónapban a benyújtott többletforrás iránti kérelem jóváhagyásra került. A Kormány az 1361/2019. (VI. 19.) számú határozata alapján Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 23 328 282.- Ft többlettámogatásban részesült, mellyel a támogatási összeg 147 612 900.- Ft-ról 170 941 182.- Ft-ra növekedett

 

-        2020. januárban új, módosított engedélyezési szintű tervdokumentáció került összeállításra. A műszaki tartalom kismértékű változtatására azért volt szükség, mert a projektgazda - a tervezett beruházást érintő körülmények megváltozása, illetve a költségek racionalizálása érdekében - arra a döntésre jutott, hogy a létesítendő épületet az ingatlanon belül (ugyanazon a helyrajzi számon belül)át kívánja helyezni egy másik pozícióba. Az általunk kért műszaki tartalom módosítást az Irányító Hatóság engedélyezte.

 

-        2020. januárban elkészültek a módosított engedélyezési és kiviteli szintű tervek, lefolytatásra került az építési engedélyezési eljárás

 

-        2020.02.25-én jogerőre emelkedett az építési engedély

 

-        2020. április – május hónapban lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a Sandhal Kft.

 

-        2020.05.12-én megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés


SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÉPEK A MUNKÁLATOKRÓL

A FOLYTATÓDÓ MUNKÁLATOKRÓL

TOVÁBBI KÉPEK