Nyírbogát Nagyközség

Felhívás - 2012

TISZTELT ADÓZÓK!

 

 2012. évben a magánszemélynek a kommunális adót félévenként, két egyenlő részletben, a vállalkozónak az iparűzési adóelőleget félévi részletekben, a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben

 

 március 19-éig, illetve szeptember 17-éig kell megfizetni.

 

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő 15. napjáig kell megfizetni. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

 

 

Az adót adónemenként befizetési postautalványon, vagy banki átutalással fizethetik meg Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete OTP Bank Nyrt-nél vezetett alábbi számláira:

 

magánszemély kommunális adója: 11744058-15404125-02820000

 

iparűzési adó: 11744058-15404125-03540000

 

gépjárműadó: 11744058-15404125-08970000

 

 

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

 

 Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §-ában foglaltakra, mely szerint: „Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer - magánszemélyek esetében az ezer - forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.”

 

 Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az adótartozással rendelkező adózók adatait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §-ában foglaltak szerint               2012. április 16-án a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzéteszem.

 

 Az adózók befizetéseikkel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 4-es irodájában kérhetnek az ügyintézőtől tájékoztatást és tőle igényelhetnek befizetési postautalványt is.

 

 Nyírbogát, 2012. március 05

 

Dr. Éliás Tünde sk.

jegyző

 

 

AZ ADÓ MÉRTÉKE

 

2012. évben

 

 

GÉPJÁRMŰ ADÓ:

 

 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 7. §-a alapján:

 

„(1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű

 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

 

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

 

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

 

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

 

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

 

(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,

 

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

 

(3) Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.”

 

 MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA:

 

 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1.§-a szerint:

 

 Az adó éves mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4 000 Ft.

 

 Az önkormányzat 50 %-os mértékű adókedvezményt nyújt kérelmére annak a 60. életévét betöltő magánszemélynek, aki egyedül élő.

 

Megjegyzés: 60. életévét betöltő: az a személy, aki a tárgyévet megelőző adóévben betölti a 60. életévét.

 

                     Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3.§-a szerint:

 

 „(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4 400 Ft