Nyírbogát Nagyközség

Választási tájékoztató - 2010

TÁJÉKOZTATÓ

a kisebbségi választói jegyzékbe vételről

Tisztelt Választópolgár!

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának megtartására a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjával azonos napon kerül sor. A kisebbségi önkormányzati választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nekt.) értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki

-          a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,

-          2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,

-          a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,

-          szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.

Az említett feltételeknek akkor is meg kell felelnie, ha jelöltként kíván indulni.

 

A Nekt. 7. §-a szerint: " (1) Valamely kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbséghez való tartozás kérdésében - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nyilatkozatra senki sem kötelezhető.

(2) Törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához kötheti.

(3) A nemzeti és etnikai önazonossághoz való jog és ilyen kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elismerését."

 

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a kézbesített kérelem nyomtatványon vagy az ITT TALÁLHATÓ NYOMTATVÁNYON, amelyet kitöltés után kinyomtatva és aláírva a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhat be, vagy levél útján juttathat el a Jegyzőhöz (a továbbiakban: HVI vezetője). A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie a polgármesteri hivatalba!

 

A kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről a HVI Vezetője legkésőbb július 15-ig dönt.


Felhívom a figyelmet, hogy a választópolgár csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti felvételét, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen!

 A kisebbségi választói jegyzék - a számadatok kivételével - nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.

Részletes információkat talál ITT:

A kérelmek leadására rendszeresített gyűjtőláda elhelyezési címe:

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.

 

Helyi Választási Iroda postacíme:

 

Polgármesteri Hivatal 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.

 

                                                                                                             Dr. Éliás Tünde

  jegyző

      HVI vezetője