Nyírbogát Nagyközség

Rendeletek - 2007

 2007-as rendeletek

 

1/2007. (I. 11.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2006. (XII. 21.) rendelete módosításáról

2/2007. ((III. 01.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

 3/2007. (III. 01.) rendelet az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

 4/2007. (IV. 02.) rendelet a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 10/2004 (IX. 10) ÖKT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

 5/2007. (V.02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2006. (IX.15.) rendeletével és a 12/2006. (XII.21.) rendeletével módosított 2/2006.(II.22.) rendelete módosításáról

 6/2007.(V. 02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról

7/2007. (V. 02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2007. (VI. 29.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 11/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról

 9/2007. (VIII. 21.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007.(III. 01.) rendelete módosításáról

10/2007. (XI. 16.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 8/2007. (VI. 29.) rendelettel módosított 11/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról

 11/2007. (XII. 17.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2007. (VIII. 21.) rendeletével módosított 2/2007.(III. 01.) rendelete módosításáról

12/2007. (XII. 17.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

13/2007. (XII. 17.) rendelet a helyi iparűzési adóról 

14/2007. (XII. 17.) rendelet a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

16/2007. (XII. 17.) rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2006. (XII. 21.) rendelettel módosított 15/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról

17/2007. (XII.17.) rendelet a térítési díjakról szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (XII. 21.) rendeletével módosított 3/2005. (II. 23.) rendelete módosításáról

18/2007. (XII. 17.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2007. (I. 11.) rendelettel módosított 17/2006. (XII. 21.) rendelete módosításáról