Nyírbogát Nagyközség

Rendeletek - 2006

2006-os rendeletek

 

 1/2006. (II. 22.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

 2/2006. (II. 22.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

3/2006. (V. 02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról

5/2006. (VI.19.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér mértékének megállapításáról

8/2006. (IX.15.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(II.22.) rendelete módosításáról

10/2006. (X.24.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek, a tanácsnoknak és a bizottságok tagjainak juttatásairól

11/2006. (XII.21.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

12/2006. (XII. 21.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2006. (IX.15.) rendeletével módosított 2/2006.(II.22.) rendelete módosításáról

14/2006. (XII. 21.) rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 15/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról

15/2006. (XII. 21.) rendelet a térítési díjakról szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 23.) rendelete módosításáról

16/2006. (XII. 21.) rendelet a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

17/2006. (XII. 21.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről