Nyírbogát Nagyközség

Rendeletek - 2005

 

2005-ös rendeletek

 

 2/2005. (II. 23.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

 3/2005. (II.23.) rendelet a fizetendő intézményi térítési díjakról

 4/2005. (IV.15) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

 5/2005. (IV.15.) rendelet a 2/2005. (II.23.) ÖKT. számú költségvetési rendeletének módosításáról

 6/2005. (IV.20.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

7/2005. (VI.10.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

 10/2005.(VIII. 24.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jelképeiről és azok használatáról

11/2005. (VIII. 23.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata által alapított címekről, kitüntetésekről, díjakról és ezek adományozási rendjéről

13/2005. (IX.26.) rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről

15/2005. (X.28.) rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról

16/2005. (X.28.) rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló helyi szabályozásról

18/2005. (X.28.) rendelet egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

19/2005. (X.28.) rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

20/2005. (X.28.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

21/2005. (X.28.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

22/2005. (XII.12) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról