Nyírbogát Nagyközség

Településrendezési terv - 2015-19

 

Rendelet a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításól

 

Tervezet a Nyírbogát Nagyközség településképének védelméről szóló rendelet módosításáról

 

Összefűzött - záradékolt dokumentáció

Telepítési tanulmányterv

Előzetes vélemény a módosításról

Településrendezési eszközök módosítása

Lakossági hirdetmény

Lakossági fórum

Településrendezési eszközök módosítása

 

Jelmagyarázat

Szabályozási tervek jelmagyarázata

Határozat a településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról

Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról

Szerkezeti tervleírás

Szerkezeti terv módosítása

Szerkezeti terv módosítása

Szerkezeti terv módosítása

Településrendezési eszközök módosítása

Településrendezési eszközök módosítása

Településrendezési eszközök módosítása

Településrendezési eszközök módosítása

Településrendezési eszközök módosítása

Határozat településrendezési terv módosításáról

Helyi Építési Szabályzat - 2017

 


Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének módosítása

 

176/2016-os határozat

26/2016-os határozat

25/2016-os határozat

Hirdetmény partnerségi egyeztetés kezdeményezésére

Véleményezési szakasz:

 - Katasztrófa védelmi nyilatkozat

 - Katasztrófa védelmi nyilatkozat

 - Nemzeti Közlekedési Hatóság

 - Nemzeti Közlekedési Hatóság

 - Nemzeti Közlekedési Hatóság

 - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

 - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - Sz. Sz. B. M. Kormányhivatal

 - B. A. Z. M. Kormányhivatal

 - H. B. M. Kormányhivatal

 - Fővárosi Kormányhivatal

 - Nyírbátori Járási Hivatal

 - Sz. Sz. B. M. Önkormányzati Hivatal

 - Sz. Sz. B. M. Önkormányzati Hivatal

 - Nyírgelse Község Önkormányzata

 - Sz. Sz. B. M. Rendőr Főkapitányság

 - Sz. Sz. B. M. Rendőr Főkapitányság

 - Honvédelmi Minisztérium

 - F. Tv. Vízügyi Igazgatóság

 - F. Tv. Vízügyi Igazgatóság

 - Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

 - Tájékoztatás

Rendelet Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének elfogadásáról

Határozat kivonat Nyírbogát településrendezési tervének módosításáról

Belterületi szabályozási terv módosítása

Külterületi szabályozási terv módosítása

Lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása

Műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása

Településrendezési terv módosításának környezetvédelmi munkarésze

Szerkezeti terv

Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése I.

Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése II.

Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése III.

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat

 

Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének véglegesítése

 

Nyírbogát Nagyközség Településrendezési Terve

Az állami főépítésznek végső véleményezésre

 Változások leírása

Átnézeti lap

Szerkezeti terv

Belterület szabályozási terv

 Külterület szabályozási terv

Rendelet  Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról.

Határozat tervezet

Hatásvizsgálat

Rendelet tervezet

Indoklás

Környezetvédelmi munkarész

Közlekedésbiztonsági beavatkozások

Minta keresztszelvények

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Területrendezési tervekhez való igazodás vizsgálata

Államigazgatási vélemények

Határozat kivonat

Környezet vizsgálati vélemények

 

Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének módosítása

 

Változások leírása

Belterületi szabályozási terv

Külterületi szabályozási terv

Határozat tervezet

Rendelet tervezet

Hatályos Helyi Építési Szabályzat

Környezetvédelmi munkarész

Részletes helyszínrajz

Minta keresztmetszeti rajz

Területrendezési tervekhez való igazodás

 Partnerségi egyeztetési határozat

Véleményezésre megkeresettek

Előzetes vélemények

Határozat környezetvédelmi vizsgálattal kapcsolatos állásfoglalásról

Környezeti vizsgálat

 


Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének módosítása

 

Nyírbogát Nagyközség Képviselő-testületének határozata a településrendezési terv módosításával kapcsolatban

Változások leírása

Átnézeti lap

Belterület szabályozás

Külterület szabályozás

Szerkezeti terv

Határozat tervezet

Rendelet tervezet

 

Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének véleményezési szakasza

 

- Rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

- Hatásvizsgálati lap

- Indoklás

- Határozat kivonat az államigazgatási szervek beérkezett véleményeinek elfogadásával kapcsolatos döntés kialakításáról

- Változások leírása

- Rendelet tervezet

- Hatásvizsgálat és indoklás

- Az állami főépítész véleményezése

  A Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményezése

   A Népegészségügyi Szerv véleményezése