Nyírbogát Nagyközség

Településrendezési terv - 2015-16


Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének módosítása


Rendelet Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének elfogadásáról

Határozat kivonat Nyírbogát településrendezési tervének módosításáról

Belterületi szabályozási terv módosítása

Külterületi szabályozási terv módosítása

Településrendezési terv módosításának környezetvédelmi munkarésze

Szerkezeti terv

Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése I.

Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése II.

Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése III.

 

Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének véglegesítése

 

Az állami főépítésznek végső véleményezésre

 Változások leírása

Átnézeti lap

Szerkezeti terv

Belterület szabályozási terv

 Külterület szabályozási terv

Rendelet  Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról.

Határozat tervezet

Hatásvizsgálat

Rendelet tervezet

Indoklás

Környezetvédelmi munkarész

Közlekedésbiztonsági beavatkozások

Minta keresztszelvények

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Területrendezési tervekhez való igazodás vizsgálata

Államigazgatási vélemények

Határozat kivonat

Környezet vizsgálati vélemények

 

Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének módosítása

 

Változások leírása

Belterületi szabályozási terv

Külterületi szabályozási terv

Határozat tervezet

Rendelet tervezet

Hatályos Helyi Építési Szabályzat

Környezetvédelmi munkarész

Részletes helyszínrajz

Minta keresztmetszeti rajz

Területrendezési tervekhez való igazodás

 Partnerségi egyeztetési határozat

Véleményezésre megkeresettek

Előzetes vélemények

Határozat környezetvédelmi vizsgálattal kapcsolatos állásfoglalásról

Környezeti vizsgálat

 


Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének módosítása

 

Nyírbogát Nagyközség Képviselő-testületének határozata a településrendezési terv módosításával kapcsolatban

Változások leírása

Átnézeti lap

Belterület szabályozás

Külterület szabályozás

Szerkezeti terv

Határozat tervezet

Rendelet tervezet

 

Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének véleményezési szakasza

 

- Rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

- Hatásvizsgálati lap

- Indoklás

- Határozat kivonat az államigazgatási szervek beérkezett véleményeinek elfogadásával kapcsolatos döntés kialakításáról

- Változások leírása

- Rendelet tervezet

- Hatásvizsgálat és indoklás

- Az állami főépítész véleményezése

  A Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményezése

   A Népegészségügyi Szerv véleményezése