Nyomtatás

 

2002. augusztusában alakult az Egyesület Nyírbogáton.

Jelenleg az egyesület létszáma: 26 fő

Az Egyesület vezetője: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó

Az egyesület tagjai minden évben részt vesznek a Regionális Nyugdíjas találkozón, melyre versenyszerűen készülnek népdalokkal. Településünk kulturális életében aktív részt vállalnak, fellépnek a különböző rendezvényeken, nemzeti ünnepeinken, a Bogáti Forgatag Fesztiválon. Az önkormányzat intézményéivel is jó kapcsolatot ápolnak, rendszeresen ellátogatnak az Egyesített Szociális Intézménybe, az óvodába. Minden évben az Idősek Világnapján is megörvendeztetik a település szépkorú lakóit. Nyugdíjasaink  önzetlenül, időt nem sajnálva végzik dr. Rizsák Ildikó irányításával munkájukat a klubban. Ez az önzetlenség, az egymás megértése,  segítése, a bizalom építése, a hűség, az együttműködés az, amely mozgatja és előbbre viszi  a nyugdíjas egyesület életét. Köszönet érte!

Események:

Az Egyesületünk nyitott, s vár minden olyan kikapcsolódni vágyó nyugdíjast, akik szeretnének részt venni a közösségi életbe, akik örömmel mozdulnak ki a kis otthonukból, akik úgy gondolják, hogy jó valahová tartozni, együtt, egymással megosztani a mindennapi gondokat, segíteni egymáson,  tapasztalatokat cserélni,  felhőtlenül örülni, dalolni. Aki szeretne részese lenni mindezeknek, az tartson velük, hogy tagja legyen a nyugdíjas egyesületnek, hisz megtapasztaljuk, hogy nagy szükségünk van Rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ŐK rendelkeznek. Arra a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Tudjuk, az öregkor beláthatatlanul sokféle, amely sokféle előnyt, ugyanakkor sokféle feladatot, kihívást, felelősséget is jelent már ebben a szép korban.  Ez az élet teljességének titka.

Egy bölcs mondás szerint : A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje.

 

 

Találatok: 2715