No event in the calendar
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2022. augusztus 13. szombat
Ipoly
A Nap kel 05:41-kor,
nyugszik 20:09-kor.

Holnap
Marcell, Maximilián
napja lesz.

A támogatói okirat száma: BMÖGF/963-1/2020

A tervezési feladat egy az OTÉK előírásainak ill. minden más erre vonatkozó szabványnak, előírásnak és rendeletnek megfelelően az idősek otthonának bővítése L alakúról U alakúra egy új oldalszárny hozzáadásával. Ez 3 szobát, folyosót és férfi és női vizesblokkot tartalmaz, a régi épületrész utca felőli szárnyához pedig az udvar felőli oldalon épül egy orvosi és betegszobát tartalmazó épületrész.

Valamint a régi épületrészben bizonyos helyiségek új funkciót kapnak, és egyes válaszfalak elbontásra kerülnek. A belső festés szükség szerint felújításra kerül. Az összes meglévő helyiség padlójára új burkolat kerül. A belső nyílászárók újakra lesznek cserélve, egyes nyílászárók be lesznek falazva. Az épületen jelenleg is meglévő napkollektorok (2) és napelemek (15) áthelyezésre kerülnek az új szárny tetőkialakítása miatt, mivel jelenlegi helyükön akadályt képeznének. Új helyük az új és meglévő épületszárnyak déli tetőfelületén, valamint három napelem az utcafrontra néző meglévő épület nyugati tetőfelületén. Az utcafronton új kerítést építünk.

Az udvar egy része térkőburkolatot kap. Az épület akadálymentesítése is elkészül.

Telepítés:

Az épület a Rákóczi Ferenc utca 9. sz. 723 hrsz. alatt településközponti vegyes terület (Vtk.) építési övezetben található. A tervezett épület egy telken található a szociális szolgáltató központ épületével. Az idősek otthona az utcafront felőli épület. A szociális szolgáltató központ a telek nyugati részén az útra merőleges, K-NY hossz-tengellyel került telepítésre.

Megközelítés:

Az épület megközelítése a Rákóczi Ferenc utca felől, meglévő gyalogos kapubejárón, ill. gépjármű bejáraton keresztül közelíthető meg.

Itt lett kialakítva az épülethez szükséges 2db új parkoló az új épületrész többletigénye miatt.

 

     Tájékoztató a projekt előrehaladásáról

 Dokumentumok

     Aktuális felhívás

     Közbeszerzési dokumentum

     Építési engedély

      Szerződés (tervezett)

     Nyilatkozatminták

     Összefésült költségvetés

     Bontási jegyzőkönyv

TERVEK

     E-0 Helyszínrajz I

     E-0 Helyszínrajz II

     E-1 Tervezett alaprajz

     E-2 Bontási alaprajz

     E-3 A-A metszet

     E-4 B-B metszet

    E-5 C-C metszet

     E-6 Homlokzatok I (hirdetményi)

     E-6 Homlokzatok I

     E-7 Homlokzatok II (hirdetményi)

     E-7 Homlokzatok II

     E-8 Épület magasság

     Akadálymentesítési tervfejezet

     Elektromos engedélyezési dokumentáció

     Közműnyilatkozat

     TIGÁZ nyilatkozat

     Tiszamenti Regionális Vízművek nyilatkozata

     Közútkezelői hozzájárulás

     Jelentés talajmechanikai vizsgálatról

     Az épület bővítésének építési engedélyeztetési tervei

     Módosított épületgépészeti műszaki leírás

     Tűzvédelmi műszaki leírás

     M-0 Meglévő helyszínrajz

     M-1 Meglévő alaprajz

     M-2 Meglévő homlokzatok I

     M-3 Meglévő homlokzatok II

     M-4 Meglévő A-A metszet

     U-1 Helyszínrajz

     Általános meghatalmazás

     Tartószerkezeti engedélyezési terv

     Térképmásolat

     Települési vélemény

 

     Nyírbogát Idősek Otthona engedélyes tervdokumentáció (rar)