No event in the calendar
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2022. augusztus 14. vasárnap
Marcell, Maximilián
A Nap kel 05:43-kor,
nyugszik 20:08-kor.

Holnap
Mária
napja lesz.

Úton Nyírbogát felé – a településről röviden

A közel 3100 fős település a Nyírség északkeleti részén fekszik a 471-es főútvonal és a Debrecen - Mátészalka vasútvonal mentén.  

Határában található az Alföld legmagasabb pontja, a 183 méter magas Hoportyó. A település a nevét az Árpád korabeli Bogát vezérről kapta, aki az Észak-Erdélyi só szállítmányokat biztosította az ország belseje felé. A település környéke már a késő kőkorszak idején lakott volt, de első írásos említése 1310-ben történt. A XIV. század fordulója körül a település elnéptelenedhetett, de aztán újra épült. Erre utal 1345-ből az Újbogát név. Birtokosai voltak a Kállayak és a Vayak is. A környék síkfekvésű tájból kiemelkedik a templomdombon épült késő barokk stílusú református templom, melynek alapkövét 1823-ban rakták le. Az 1890-ben épült Bogáthy-kúria, amely a Bogáthy József földbirtokos otthonául épült meg. 

Bogát történetében két Bogáthy család is szerepet játszott. Az első 1405-ben tűnik fel a helyi földbirtokosok között és minden bizonnyal a XVI. század végéig élt itt. Anyagi erősödésüket igazolja, hogy 1460-ban Kislétát is, 1484-ben pedig Nyírgelsét is birtokolták. 1552-ben Bogáthy Istvánt, Szabolcs vármegye alispánjának választják meg.

A másik Bogáthy család 1865-ben tűnik fel a település életében, amikor is PSCHERER József (1844-1910) magyar királyi tanácsos – aki a Badeni Nagyhercegség Überlingen nevű városában született egy mélyen vallásos római katolikus polgári családban – megvásárolja a gróf Fáy birtokot.

1889-ben „Bogáti” előnévvel magyar nemességet, továbbá címert kapott az uralkodótól, id. Bogáthy József neve az 1880-as évek végétől egyre gyakrabban tűnik fel a napi politikában.

Jelentős szerepet játszik a megye gazdasági és közéletében.

- a Szabolcs vármegyei Gazdasági Egyesület alelnöke

- a megyei közgyűlés képviselője és közgazdasági előadója

- Nyírbátori Bóni Gyártelep és Mezőgazdasági Részvénytársaság igazgatósági elnöke

- a Nyíregyháza – Mátészalkai helyi érdekű Vasút Rt. (1886) felügyelő bizottságának tagja.

1890-ben építi meg az eklektikus stílusú Bogáthy-Kúriát. A korabeli leírások szerint ez kényelmes és nagyobb szabású, fényesen berendezett úrilak volt.

Jelmondatuk: - ami Nyírbogát címerében is megtalálható – tanulságos a napjainkban is:

„Summ cuique” – „Kinek-kinek a magáét” (meg kell adni)!

A hagyomány szerint ifjú Bogáti József az író Madách Imre unokahúgát vette feleségül. Így került Madách Imre íróasztala a kastélyba, majd innen át Nyírbátorba a Múzeumba, ahol napjainkban is megtekinthető.

A település gazdaságában mindig a mezőgazdaságnak jutott a fő szerep. Az 1700-as évektől jelenik meg a kukorica, káposzta és köles termesztése a községben. Az 1800-as évek közepén a burgonya, lucerna, tök is meghonosodik. 

A XIX. sz. lecsapolásai miatt csökken a nádvágók csónakkészítők száma. Sokan tértek át a dohánytermesztésre, állattartásra.  1926-33 között itt sem volt könnyű az élet. Fokozta a bajt a gyenge, homokos talaj. Ekkor telepítették be a Jonatán almát. A futóhomok megkötésére telepített akác lehetővé tette a méhészkedést.  Az államosítások idején több Tsz alakult. Később ezek felbomlottak. 1957-ben megindult az újjászervezés. 1960-ig több, ez után már csak a Rákóczi Mg Tsz működött, egészen a 90-es évek közepéig. A település jelenleg is meghatározó szerepe van a mezőgazdaságnak, jelentős még a szolgáltatás. Az ipar szerepe nem jelentős.

Az itt élő emberek közlekedését megnehezítette az utak rossz állapota, amelyek igen sokáig földutak voltak, így a hatalmas sár miatt igen nehezen lehetett eljutni akárcsak a szomszédos településekre is. A jobb közlekedést az 1800-as évek második felében lévő vasútépítések révén sikerült orvosolni. Már 1890-es években körvonalazódott a gondolat, hogy vasútvonalat kell építeni Debrecentől kiindulva Nyírbátor felé.

Ezen a szakaszon 1911-ben épült meg a vasút egy holland-magyar Rt. révén. Általa a lakosság könnyebben juthatott el a debreceni piacra.  1912-ben épült meg a Nyírbátor-Debrecen közötti közút. A nyírvizek lecsapolása érdekében 1860-tól elkezdték a csatornák kiépítését. Már 1900-ban volt postakocsi állomás Bogáton, de távíró nélküli. Az első telefont 1923-ban kötötték be. A villanyt 1955-ben kezdték el bevezetni. Az első fúrott kút 1928-ban létesült. 1979-ben építették ki a vízmű hálózatot, amit ebben az évben újítottak fel, s október 23-án lett átadva. 1980-ban épült az iskola, 1989-ben pedig az egészségház, 1992-ben fektették le a földgáz hálózatot, majd kiépült a telefonhálózat is. Az első szélessávú internetet 2000-es évek elején kötötték be.

A község legrégebb épülete az iskola udvaron áll, több mint 250 éves. Az Ormós családé volt. Régen kb. kétszer hosszabb volt, mint ma. szobái és folyosója még most is boltívesek. Az egykori tornácot üvegfallal zárták le. Ebben az épületben kapott helyet a település Helytörténeti gyűjteménye. A mai óvoda a régi Korniss-házat is magába foglalja. A Kornis család egyik meghatározó földbirtokosai voltak a településen az 1800 és 1900-as évek első felében. A ház tulajdonosa Kornis Géza volt, aki 1896-tól Szabolcs vármegye aljegyzője majd főjegyzője volt az 1914-es haláláig. 2001-ben felújították, új tornatermet kapott. 1929-ben készült el a görög és római katolikus iskola. Ez kápolna és iskola is volt egyben. 1949-ben az államosítás után itt kapott helyet a Községi Könyvtár és szolgálati lakás lett. Érdekesség: a kegytárgyak befalazva, 2002-ben visszakerült az egyház kezelésébe. Ma kápolna, a szolgálati lakás megmaradt. Ugyancsak 1929-ben épült mai iskolánk egy része a református tanulók részére. Falán 1968-ban emléktáblát helyeztek el az iskola fennállásának 420 éves évfordulója alkalmából. 1959-ben épült a görög katolikus templom. 

A település központjában, a Béke téren az 1848-49-es szabadságharc és a két világháború hőse halottainak az emlékére a 90-es évek elején emlékoszlopot emeltek. 1996-ban a honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából emlékkövet állítottak az iskola udvarán. A régi református temetőben kopjafa őrzi iskolánk névadójának Vántus István  zeneszerzőnek az emlékét. 2019-ben a község 700 éves évfordulójára emléktáblát helyeztek el a régi református iskola falára.

A település fejlődése a XXI. században

2001 tavaszától megindult a település fejlődése. Példaértékű támogatási forrást köszönhetünk a Fidesz-KDNP Kormányának.  Önkormányzat igyekszik megtenni mindent azért, hogy településük vonzóbbá váljon a fiatok számára is, hogy itt képzeljék el jövőjüket, itt alapítsanak családot.

A felújításra szoruló önkormányzati épületek látványosan megszépültek

- Elkészült a „Nyírbogát – Kisléta települések szennyvíz elvezetése és tisztítása”

- Iszaptározó épült a közös beruházás kapcsán

- Szabadtéri színpad és az öltöző építése valósult meg a Községháza mellett

- A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében új tornacsarnokkal gazdagodott településünkön

- Megújult az önkormányzat konyhája.

- Tájházat hoztunk létre. Több mint 11 millió forintot támogatásból,  Leader pályázat útján, településünk legrégebbi, több mint 200 éves épülete ad helyet a helytörténeti gyűjteményünknek.

- A nap energiájából elektromos energia: Három intézménynél valósult meg a fejlesztés. A Közös Önkormányzati Hivatal, a Konyha és a Mesekert Óvoda költségeinek csökkentésére.

- Külterületi Kerékpárút építése történt meg, amelyen három irányba is elindulhatunk kerékpárral. Nyírbogát és Nyírbátor közötti és Nyírbogát – Nyírgelse között, illetve Nyírbogát és Kisléta között épült kerékpárút.

- Műfüves focipályával is büszkélkedhetünk

- 350 millió forint állami és európai uniós támogatásból megépült a megyei fenntartású    Gyermekvédelmi Központot

- Megszépült, megújult és kibővült az Általános Iskolánk

- Térfigyelő kamerarendszert építettünk ki településünkön a közbiztonság növelése érdekében,

- Megszépült településünk központja, a Béke tér.

- A fiatalok tudatosabb életre való nevelése érdekében Ifjúsági Házat hoztunk létre

- A régi „kis iskolából” a kor színvonalának megfelelő, modern Védőnői Szolgálatot alakítottunk ki

- Önkormányzatunk a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás tagjaként 1,5 milliárd EU-s pályázati forrásból településünkön 140 millió forint állami támogatásból megvalósította a hálózat korszerűsítését

- A „Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton” projekt keretén belül a 471-es főút 4929 sz. ök. úti csomópont körforgalmúvá történő átépítése történt megtelepülésünkön, mellyel a közlekedés biztonságosabbá válik, a balesetek száma pedig csökken.

- Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az 1956-os Emlékbizottsághoz és 5 millió forint támogatásból, - a Büszkeségpont létrehozásának keretében -  egy emlékművet valósított meg a Tájház előtti területen.

- A régi polgármesteri Hivatal helyére termelői piacot hozunk létre

- Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a községháza udvarán, a műfüves pálya mellett megépült a „C” típusú sportpark a sportolni vágyó lakosok részére

- Bővült és megújult településünkön a Ravatalozó: Több mint 40 millió forintból, a beruházás jelentős részét, 30 millió forintot a  FIDESZ-KDNP kormány támogatásából finanszírozta önkormányzatunk.

- Új 24 férőhelyes Bölcsődét és játszóteret alakít ki önkormányzatunk az óvoda területén 152 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

- Biztos Kezdet Gyerekházat hoztunk létre. A Gyerekház elsődleges célja az esélyteremtés, a szociokultúrális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, kirekesztődésének visszaszorítása, képességeik kibontakoztatásának segítése.

- Szociális Szolgáltató Központ alakul a Rákóczi Ferenc u. 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a meglévő idősek otthona mellé egy család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás ellátásoknak helyt adó új épületet. A beruházás több mint 170 millió forint támogatásból valósul meg.

 - Testvértelepülés: Romániában, a Szilágy Megyei Szilágycseh városának tanácsával Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, településünk polgármestere, és Cheregi Ioan Szilágycseh város tanácsának elnöke 2016-ban Együttműködési egyezményt írtak alá. Így már hivatalosan is létrejött a testvértelepülés kapcsolat.

Napjainkban Nyírbogát a térség egyik meghatározó települése. Az elmúlt néhány évben térségünk nagy léptékben fejlődött. Térségünkben számtalan olyan beruházás valósult meg az elmúlt években, amelynek célja az itt élő emberek életkörülményeinek, megélhetésének javítása volt.

 

Fábián Károly: Nyírbogát története