Rendeletek

2023.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

Nyírbogát Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2022.

A közterületi térfigyelő kamerarendszerről

A szociális tűzifa támogatás szabályairól

A Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

2021.

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapításáról

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nyírbogát Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2008 (IX. 05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A 2020. évi zárszámadás elfogadásáról

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról (Egységes Szerkezetben)

Esély Otthon- „Találj Otthonra Nyírbogáton!” ösztönző támogatásairól szóló 22/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Esély Otthon- „Találj Otthonra Nyírbogáton!” ösztönző támogatásairól szóló 22/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A térítési díjakról

Az igazgatási szünetről

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A HÉSZ módosításáról

2020.

Az Esély Otthon rendelet módosításáról

Az önkormányzati vagyonról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapításáról

 

 

2019.

2018.

2017.

 

2016.

A közösségi együttélés alapvető szabályiról és ezek megszegésének következményeiről

2015. 

Nyírbogát Nagyközség Szabályozási tervének és helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 8/2008. (IX.5.) sz. önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról 

Indoklás

Aláírólap

Hatásvizsgálat