Nyírbogát Nagyközség

Települési Könyvtár

                                                  „Lelke van minden könyvnek, minden kötetnek, amit látsz.

                                                         Ott él bennük az írójuk lelke, és mindenkié, aki valaha is           

                                                             olvasta, élt, vagy álmodott velük”                    

 

A  Községi Könyvtár településünk központjában található, a  kor színvonalának megfelelő épületben,  a Művelődési Házban  (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. sz. I. em.)  mely önálló intézményként működik.

Könyvtárunk a Szolgáltató Rendszer tagja lett. Fenntartója a megyei könyvtár.

A megyei könyvtárak által működtetett rendszer az 5.000 fő alatti településeken élő lakosság számára biztosít egységes, magas színvonalú közösségi-, könyvtári ellátást, információs szolgáltatást. A KSZR ellátás küldetése, hogy lakóhelytől függetlenül minden magyar állampolgár azonos színvonalú könyvtári szolgáltatásban részesüljön.

 1997. évi CXL. Törvény

A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.

 Közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok, és szolgáltatások biztosítását tekinti fő feladatának.

 A könyvtár ellátja hagyományos funkcióit, amelyeken azonban már rég túllépett, „teleház” jellege lett az egyre bővülő szolgáltatásainak köszönhetően. Rendelkezik 7 db számítógéppel. Az internet elérése biztosított. 6 db a lakosság szolgálatában áll. A számítógépek kihasználtsága 100%.  A számítógépre várás során társasjátékok is állnak a könyvtárlátogatók rendelkezésére.

 A látogatók 4/5-e fiatal. A könyvek rendelésekor, a könyvtárlátogatók igényeit vesszük figyelembe. Olyan dokumentumok vásárlása történik, amire valós igény mutatkozik.

 A mindennapi felkészülésükhöz szükséges irodalmat és a kötelező olvasmányokat mindig megtalálhatják, ismeretterjesztő és szórakoztató művek is állnak rendelkezésükre. Lényeges, hogy az emberek tájékozódhassanak, friss információkhoz jussanak most már nem csak a könyvek által, hanem az Internet segítségével is.

 Az iskolai tanmenet alapján az általános iskola tanulói könyvtárhasználati órákon vesznek részt. A tanórák folyamán a tanulók megismerkednek a könyvtárak kialakulásával, a könyvtár használatával (könyvtár történet, katalógusok, online keresés, dokumentum ismeret stb.)

Online katalógus kiépítése folyamatban.

 

 

 

2016-ban állományba vett dokumentumok száma:                         223 db

Állománygyarapításra fordított összeg:                                     415 000 Ft

 

A KSZR égisze alatt egy adott évben a könyvtári ellátásra fordítható összeg 600 ezer Ft. 350 000,-Ft dokumentum, 50 000,-Ft időszaki kiadványok (Múlt-kor, Story, Kistermelők Lapja, Garfield, Dörmögő Dömötör, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros) 200 000,-Ft kulturális előadások (Gombóc együttes koncert, Pitypang színház, Vidám Manók, Mács Katalin mesedélután).

 Könyvtárhasználók megosztása:

Regisztrált könyvtárhasználó:                             320 fő

14 év aluliak:                                                     199 fő

14 év és 65 év közöttiek:                                   115 fő

65 év felettiek:                                                      6 fő

 

Dokumentum megosztás:

- szakirodalom:                                                   5 280db (tartós tankönyv)

- szépirodalom:                                                   3 701 db

- gyermek és ifjúsági irodalom.                            1 294 db

 

Könyvtárhasználat:

Személyes(helyben) használat összesen:           3 175

Internethasználat:                                             2 687

Kölcsönzött dokumentum:                                 2 867

 

A beiratkozás és a kölcsönzés díjtalan. Internet használat díjtalan.

 

Könyvtári nyitva tartás:

 

Kedd – Péntek

1000  - 1800

Szombat: 8:30 - 12:30

 

Reméljük, hogy a rohamos iramban fejlődő informatikai eszközök használata mellett még vannak olvasni szerető, könyvbarát gyerekek és felnőttek, akik értékelik a könyveket és továbbra is szeretnek olvasni! 

 

Kapitány Zsolt

könyvtáros