Nyírbogát Nagyközség

Mesekert Napköziotthonos Óvoda

 

Képek az Óvodáról

  --------------------

2017/18 hírei

 

 Támogassa óvodánk alapítványát adója

1 %-ával

 

   --------------------

 Szt. György Lovagrend

   -------------------- Közzétételi lista

Pedagógiai Program

SzMSz

Házirend

 

 

Elérhetőség:

Béke tér 1.

tel.: 286-686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel, a gyermekekkel,

 s akkor ők csodákra képesek.” (Erich Fromm)

 

Óvodánk 100 férőhellyel rendelkező, 4 csoportos óvoda. Sajnos a gyermeklétszám csökkenéséből adódóan 2015. szeptember 1-től 3 csoportra fogyatkoztunk. Gyermekeink részben osztott életkorú csoportokba járnak, ahol a jól felkészült, szakképzett és nagy gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusok nevelik és okítják gyermekeinket nap, mint nap. Az óvó nénik munkáját szakképzett, lelkiismeretes, gyermekszerető dajkák segítik.

Óvodánk épülete a település központjában található. Szépen felújított és hőszigetelt épület, mely modern és környezetkímélő napkollektorokkal van felszerelve. Büszkék vagyunk a jó ízléssel berendezett, minden igényt kielégítő intézményünkre, ahol gyermekeink egészséges fejlődéséhez és a vidám, gondtalan ovis éveik eltöltéséhez minden feltétel adott. Önkormányzatunk minden segítséget megad óvodánknak a színvonalas működéshez. Óvodánk épületét szép, árnyas fákkal, ápolt zöld felülettel, homokozóval, fából készült játékokkal felszerelt udvar veszi körül. Az árnyat adó fák, a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégítő udvar és a játékszerek, valamint az inspiráló környezet, mind- mind hozzájárul az óvodánkba járó gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Óvodaképünk alapelvei közé tartozik:

-          A gyermekek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva, olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket elfogadás, megbecsülés, szeretet, tisztelet és bizalom övezi.

-          Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtésével, törekszünk a gyerekek sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődését elősegíteni, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, a szülőkkel szoros együttműködésben. Óvodánkra a nyitottság jellemző, a szülők bármikor betekintést nyerhetnek a csoportban folyó nevelőmunkába. Igyekszünk minél több családi, közös programot szervezni, ahol még szorosabbá tudjuk fűzni a kapcsolatunkat a szülői házzal (nyílt nap, rendezvények, szülői értekezletek, közös kirándulások, óvodai ünnepélyek, színházlátogatások stb.).

Programjainkban kiemelt szerepet kap a környezet megismerésére, valamint az egészséges életmódra való nevelés. Meggyőződésünk az, ha már óvodás korban meg tudjuk szerettetni a gyermekekkel a természetet, akkor belső késztetés hatására, képesek lesznek azt óvni, védeni. Az egészséges életmódra való nevelést pedig igyekszünk minél változatosabban, élményekkel telivé varázsolni. E célt szolgálja, hogy 2015 októberétől úszni járunk a gyerekekkel a szomszéd város tanuszodájába, heti rendszerességgel. Az önkormányzatunk nagy anyagi terhet vesz le a szülők válláról azzal, hogy a település kisbuszát térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájtja. Ez nagy segítség, s ezzel lehetőség nyílik a szerényebb körülmények között élő gyermekeknek is csatlakozni az úszáshoz. Rendszeres kapcsolatot tartunk a település többi intézményével is, s igyekszünk bekapcsolódni tevékenyen a község életébe.

Óvodánk dolgozóit egyetlen cél vezérli, hogy az itt eltöltött évek során, minden óvodásunk megőrizze a boldog, gondtalan gyerekkort, s játékosan, akaratuk és kitartásuk erősítésével tudjuk felkészíteni őket egy újabb életszakaszra.

 A gyermekek magasabb szintű nevelésének érdekében 2003- ban létrehoztuk a „Nyírbogáti Óvodásokért Alapítványt”

 

Az alapítvány célja:

-        a nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása

-        az óvodai szabadidős tevékenység támogatása

Alapítványunk 2006- óta képessé vált a személyi jövedelemadó 1%-nak befogadására. Alapítványunk számlaszáma: 68200042- 10404797

                                                                                

Nagy Márta

óvodavezető