Nyírbogát Nagyközség

Vántus Istvánról

VÁNTUS ISTVÁN

(1935 - 1992)

 1935. október 27-én született Vaján. A gyermekévek helyszíne Nyírbogát lett. Középiskolai tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban végezte. Ugyanekkor a város zeneművészeti szakközépiskolájában Szabó Emil tanítványa volt. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1955 - 60-ig Szabó Ferenctől tanulta a zeneszerzést. 1960-tól "választott hazája" Szeged lett. 1960-tól 1966-ig a szegedi Zeneművészeti Szakiskolában a zeneszerzés és zeneelmélet, 1966-tól haláláig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatának tanára. 

Művei: főleg hangszeres, zenekari művek, két opera és számos kórusmű - Balassi Bálint, Juhász Gyula, József Attila, Tóth Árpád, Weöres Sándor verseinek megzenésítései jelzik zeneszerzői munkásságának irányát. A zeneszerzői munka technikai eszközeit jól ismeri, nagy koncentrációra képes. 

Mindkét operáját a Szegedi Nemzeti Színház mutatta be. 1967-ben és 1975-ben Szeged Város Alkotói Díjával, 1976-ban pedig Erkel-díjjal tüntették ki.

A zeneszerző a zenéről:  "Meggyőződésem, hogy igazuk volt a régieknek: van 'szférák zenéje,' s valóban  'isteni ajándék' a muzsika. Mert egy kozmikus eredetű zúgás vesz körül bennünket, amelynek hullámaira nemcsak az énekesmadarak képesek ráhangolódni, hanem az ember is. Ez a  'zúgás', ez a potenciális zene a mozgatórugója a legkifinomultabb hallású európai zeneszerzők műveinek éppen úgy, mint a klasszikus keleti zenéknek vagy a különböző korok, földrészek népzenéjének. Ha a zeneszerző megérzi és megérti ezt a különös akusztika rendet, s munkája során követi ennek törvényeit, zenéje tisztán szóló, megtisztító lesz, gyógyítani fog."