Nyírbogát Nagyközség

Ballagás - 2017

Nyírbogáton az idén 25 tanuló fejezte be tanulmányait a Vántus István Általános Iskolában. Ballagási ünnepségünket megtisztelte dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Pesti Béla László a Mátészalkai Tankerület Központ igazgatója, Bereznyákné dr. Bényei Bernadett településünk jegyzőasszonya, a történelmi egyházak vezetői, Császárné Dibáczi Tünde a Szülői Munkaközösség elnöke, a Nyírbogáti Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai.

Ünnepségünk kezdetén Jánszki Vivien Csenge végzős diákunk szavalt, majd iskolánk igazgatónője, Száva Erika lélekemelő szavakat intézett a 8. osztályhoz. Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzott: „ Azt akarom tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot.” . A megható szavak elhangzása után, Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr köszöntötte a végzős diákokat.

A 7. osztályos tanulók nevében, Rizsák Enikő köszönt el a ballagó nyolcadikos diákoktól. Ezt követően a hetedik és a nyolcadik osztályos diákok, valamint az énekkar ballagási műsora tette fényesebbé ünnepségünket. Szólót furulyázott Kardos Anna Sára, 7. a osztályos tanulónk, akit Szerencsi Imre, református lelkész úr készített fel.

A felemelő műsor után Erdei Vivien 8. osztályos tanuló köszönt el diáktársaitól, tanáraitól és kedves iskolájától. A ballagási ünnepélyen  Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármesterasszony, Száva Erika intézményvezető és Pesti Béla László igazgató úr jutalomkönyveket és okleveleket adtak át.

Szép szokásukat megőrizve néhai Kóródi János kedves felesége ebben a tanévben is megjutalmazta az iskolánk nevelőtestülete által javasolt, legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó ballagó diákunkat egy aranygyűrűvel. Ezt a kitüntetést Jánszki Vivien Csenge kaphatta meg. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Kóródi családnak a nagylelkű felajánlásért.

A jutalmak átadása után Uri Viktória Krisztina 8. osztályos tanuló egy szívekig ható énekkel búcsúzott AZ ALMA MATERTŐL.

Száva Erika igazgatónő és Császárné Dibáczi Tünde a szülői munkaközösség elnöke megköszönte a 8. osztály SZMK tagjainak kitartó és áldozatos munkáját.

Kívánjuk, hogy végzős tanítványaink élete legyen vidám és sikerekben gazdag. Útravalóul Kazinczy Ferenc gondolatait nyújtjuk át Nekik:

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”

 

KÉPEK