Pályázat
 
Cím

Polgármesteri hivatal

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.

2024. május 19. | Ivó, Milán névnap

Időjárás
Akadálymentesített nézet E-mail Keresés

Nyírbogát, Egyesített Szociális Intézmény bővítése, felújítása

A tervezési feladat egy az OTÉK előírásainak ill. minden más erre vonatkozó szabványnak, előírásnak és rendeletnek megfelelően az idősek otthonának bővítése L alakúról U alakúra egy új oldalszárny hozzáadásával. Ez 3 szobát, folyosót és férfi és női vizesblokkot tartalmaz, a régi épületrész utca felőli szárnyához pedig az udvar felőli oldalon épül egy orvosi és betegszobát tartalmazó épületrész.

Valamint a régi épületrészben bizonyos helyiségek új funkciót kapnak, és egyes válaszfalak elbontásra kerülnek. A belső festés szükség szerint felújításra kerül. Az összes meglévő helyiség padlójára új burkolat kerül. A belső nyílászárók újakra lesznek cserélve, egyes nyílászárók be lesznek falazva. Az épületen jelenleg is meglévő napkollektorok (2) és napelemek (15) áthelyezésre kerülnek az új szárny tetőkialakítása miatt, mivel jelenlegi helyükön akadályt képeznének. Új helyük az új és meglévő épületszárnyak déli tetőfelületén, valamint három napelem az utcafrontra néző meglévő épület nyugati tetőfelületén. Az utcafronton új kerítést építünk.

Az udvar egy része térkőburkolatot kap. Az épület akadálymentesítése is elkészül.

Telepítés:

Az épület a Rákóczi Ferenc utca 9. sz. 723 hrsz. alatt településközponti vegyes terület (Vtk.) építési övezetben található. A tervezett épület egy telken található a szociális szolgáltató központ épületével. Az idősek otthona az utcafront felőli épület. A szociális szolgáltató központ a telek nyugati részén az útra merőleges, K-NY hossz-tengellyel került telepítésre.

Megközelítés:

Az épület megközelítése a Rákóczi Ferenc utca felől, meglévő gyalogos kapubejárón, ill. gépjármű bejáraton keresztül közelíthető meg.

Itt lett kialakítva az épülethez szükséges 2db új parkoló az új épületrész többletigénye miatt.

 

Dokumentumok

 

Aktuális felhívás

Közbeszerzési dokumentum 

Építési engedély 

Szerződés (tervezett)

Nyilatkozatminták 

Összefésült költségvetés 

Bontási jegyzőkönyv 

 

Tervek

 

E-0 Helyszínrajz I

E-0 Helyszínrajz II

E-1 Tervezett alaprajz

E-2 Bontási alaprajz 

E-3 A-A metszet 

E-4 B-B metszet 

E-5 C-C metszet 

E-6 Homlokzatok I (hirdetményi) 

E-6 Homlokzatok I

E-7 Homlokzatok II (hirdetményi) 

E-7 Homlokzatok II 

E-8 Épület magasság 

Akadálymentesítési tervfejezet 

Elektromos engedélyezési dokumentáció 

Közműnyilatkozat 

TIGÁZ nyilatkozat 

Tiszamenti Regionális Vízművek nyilatkozata 

Közútkezelői hozzájárulás 

Jelentés talajmechanikai vizsgálatról 

Az épület bővítésének építési engedélyeztetési terve 

Módosított épületgépészeti műszaki leírás 

Tűzvédelmi műszaki leírás 

M-0 meglévő helyszínrajz

M-1 meglévő alaprajz 

M-2 meglévő homlokzatok I

M-3 meglévő homlokzatok II

M-4 Meglévő A-A metszet 

U-1 Helyszínrajz 

Általános meghatalmazás 

Tartószerkezeti engedélyezési terv 

Települési vélemény