Pályázat
 
Cím

Polgármesteri hivatal

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.

2024. május 19. | Ivó, Milán névnap

Időjárás
Akadálymentesített nézet E-mail Keresés

Rendeletek

https://or.njt.hu/onkorm/-:6:1185:-:-:1:-:-:-/1/10

2023.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

Nyírbogát Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2022.

A közterületi térfigyelő kamerarendszerről

A szociális tűzifa támogatás szabályairól

A Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

2021.

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapításáról

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nyírbogát Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2008 (IX. 05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A 2020. évi zárszámadás elfogadásáról

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról (Egységes Szerkezetben)

Esély Otthon- „Találj Otthonra Nyírbogáton!” ösztönző támogatásairól szóló 22/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Esély Otthon- „Találj Otthonra Nyírbogáton!” ösztönző támogatásairól szóló 22/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A térítési díjakról

Az igazgatási szünetről

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A HÉSZ módosításáról

2020.

A Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapításáról

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Az önkormányzat zárszámadásának elfogadásáról

A képviselők tiszteletdíjáról

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2019.

A szociális tüzifáról

A képviselői tiszteletdíjról

A helyi piac létesítéséről és hasznosításáról

Az önkormányzat zárszámadásáról

Az esély otthon rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2018.

Esély otthon - „Találj Otthonra Nyírbogáton!”" ösztönző támogatásairól

A köztisztviselői illetményről

A köztemetőről

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról

A 2017. évi kiegészítő szociális tüzifatámogatás szabályairól

A szociális tüzifatámogatás szabályairól

A nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

2017.

A települési támogatásról

Nyírbogát Nagyközség településképének védelméről

A talajterhelési díjról

A helyi népszavazásról

A partnerségi szabályzat elfogadásáról

2016.

Átmeneti gazdálkodásról

A helyi adókról

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Az önkormányzati utak teherforgalmának szabályozásáról

Az egészségügyi alapell. körzetekről

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A térítési díjakról

A köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról

A közösségi együttélés alapvető szabályiról és ezek megszegésének következményeiről

2015. 

Nyírbogát Nagyközség Szabályozási tervének és helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 8/2008. (IX.5.) sz. önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról 

Indoklás

Aláírólap

Hatásvizsgálat