Pályázat

Polgármesteri hivatal

Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal

Rendeletek 

Településrendezési terv 2015-2019

Településrendezési eszközök módosítása 2020

Fejlesztések 

Közzétételi lista 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

•             Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

•             Székhely: 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Telefonszám : 06/42 286-133

•             Központi elektronikus levélcím:  jegyzo.nyirbogat@gmail.com

•             Honlapja: nyirbogat.hu

•             Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00-12:00

Kedd: 12:30 – 16:00

Szerda: 8:00-12:00; 12:30 – 16:00

Csütörtök: 12:30 – 16:00

Péntek: 8:00-12:00

 A változásokat követően azonnal

         Az          előző

törlendő

állapot

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

•             Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

o             Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester

o             Gulyás Jánosné alpolgármester

o             Csonka Imre

o             Dibáczi Tünde

o             Donkáné Huszti Mariann

o             Madácsi János

o             Rizsák Róbert

 

•             Ügyrendi Bizottság

 

o             Madácsi János elnök

o             Dibáczi Tünde

o             Donkáné Huszti Mariann

•             Pénzügyi Bizottság

 

o             Rizsák Róbert elnök

o             Dibáczi Tünde

o             Csonka Imre

o             Bákonyiné Májer Henrietta

 

•             Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Bizottság

 

o             Csonka Imre elnök

o             Donkáné Huszti Mariann

o             Madácsi János

o             Rizsák Róbert

 A változásokat követően azonnal

         Az          előző

törlendő

állapot

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

•             Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester; rizsakildiko@vipmail.hu, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Gulyás Jánosné alpolgámester, gulyasne.marta@fidesz.hu,  4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Dibáczi Tünde képviselő,  dibaczitunde@gmail.com, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Csonka Imre képviselő, csonka.imre55@gmail.com, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Donkáné Huszti Mariann képviselő, mariannhdonkane@gmail.com, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Madácsi János képviselő, madacsijanos1@t-online.hu, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

•             Rizsák Róbert képviselő, rizsakro@citromail.hu, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

 A változásokat követően azonnal

         Az          előző

törlendő

állapot

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala:

Dr. Trefán Szabolcs jegyző; jegyzo.nyirbogat@gmail.com, 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

 A változásokat követően azonnal

         Az          előző

törlendő

állapot

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

o            Polgármester:

o             Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó - Fidesz-KDNP

o             Alpolgármester:

o             Gulyás Jánosné

o             Jegyző:

o             Dr. Trefán Szabolcs

o             Képviselők:

o             Dibáczi Tünde - Fidesz-KDNP

o             Csonka Imre - Fidesz-KDNP

o             Donkáné Huszti Mariann - Független

o             Madácsi János - Fidesz-KDNP

o             Rizsák Róbert - Fidesz-KDNP

 A változásokat követően azonnal

         Az          előző

törlendő

állapot

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

•            Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely:4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

Telefon: 06/42-286-133

email: jegyzo.nyirbogat@gmail.com

 

•             Nyírbogát - Kisléta- Nyírderzs Települések Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely:4361 Nyírbogát, Rákóczi utca 9.

Telefon: 06/42-286-133

E-mail: gyermekjoleti.szolgalat.nyb@freemail.hu

 

•             Nyírbogáti Mesekert Óvoda-Bölcsőde

Székhely: 4361 Nyírbogát, Béke tér 1.

Telefon: 06/42286-686

E-mail: bogatovoda@gmail.com

 

•             Egyesített Szociális Intézmény

Székhely:4361 Nyírbogát, Rákóczi utca 9.

Telefon:42/286-001

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre,

képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

-Nyírbogáti Tükör

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

•            Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal:

 

o             Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

o             Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza Pf. 199.

o             Telefon: 42-599-300, Fax: 42-599-309

o             e-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

https://or.njt.hu/eli/732109/r/2023/6

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 2.1

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló

tájékoztató magyar és angol nyelven

 

 A változásokat követően azonnal

        Az         előző           állapot

törlendő

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

•              Környezet és természetvédelem feladatcsoportban az önkormányzat 2014 óta mezei őrszolgálatot, továbbá tanya gondnoki szolgálatot tart.

•              A helyi közbiztonság és rendészet feladatcsoportban Nyírbogát Városban polgárőrség, továbbá térfigyelő rendszer működik.

•              Közfoglalkoztatás feladatcsoportban mióta lehetőség van rá az önkormányzat közfoglalkoztatást valósít meg.

•              Kultúra és közművelődés feladatcsoportban a település szükség szerint civil szervezeteket támogat. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete alapján kitüntetéseket ad át. Az önkormányzat tájházat tart fenn, továbbá Városnapi rendezvénysorozatot, idősnapot, adventi forgatagot és megemlékezéseket tart. A településen önkormányzati kiadvány is rendszeresen jelenik meg Bogáti tükör címmel.

•              Oktatás feladatcsoportban az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz.

•              Sporttevékenység feladatcsoportban az önkormányzat szükség szerint sporttámogatást biztosít.

•              Szociális terület feladatcsoportban támogatja a gyermekek születését, krízishelyzetben nyújtott támogatásokat, továbbá szociális tűzifa támogatást biztosít.

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

http://nyirbogat.hu/polgarmesteri-hivatal

 A változásokat követően azonnal

        Az         előző           állapot

törlendő

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

http://nyirbogat.hu/nyirbogati-tukor

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

http://nyirbogat.hu/onkormanyzat

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

                Törvény   eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Önkormányzat hirdetőtábláján

http://nyirbogat.hu/hirek

 Folyamatosan

 Legalább 1 évig archívumban tartásával

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

http://nyirbogat.hu/#hirek

 

 Folyamatosan

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.1

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően:

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A Polgármesteri Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - a Polgármesteri Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 Negyedévente

         Az          előző           állapot

törlendő

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 Negyedévente

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános

szerződési feltételek

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 A változásokat követően azonnal

         Az          előző           állapot

törlendő

 19.2

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 A változásokat 15 napon belül

követő

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 20.3

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

elektronikusan szerkeszthető változata

 A változásokat 15 napon belül

követő

         Az          előző           állapot

törlendő

 21.4

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 A változásokat 15 napon belül

követő

         Az          előző           állapot

törlendő

 22.5

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 A változásokat 15 napon belül

követő

         Az          előző           állapot

törlendő

 

 23.[1]

 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 A változásokat követő 15 napon belül

         Az          előző

törlendő

állapot

 24.[2]

 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 A változásokat követő 15 napon belül

         Az          előző

törlendő

állapot

 25.[3]

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 A változásokat követő 15 napon belül

         Az          előző

törlendő

állapot

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 l.[4]

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

https://or.njt.hu/eli/732109/r/2024/3

 A változásokat követően azonnal

 A közzétételt követő 10 évig

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig

archívumban tartásával

 3.[5]

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 A közzétételt követő 5 évig

 4.[6]

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 A közzétételt követő 5 évig

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig

archívumban tartásával

 6.[7]

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre)

fordított, ötmillió   forintot    meghaladó kifizetések

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig

archívumban tartásával

 7.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 Negyedévente

 Legalább 1 évig archívumban tartásával

 8.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Negyedévente

 Legalább 1 évig archívumbantartásával